T-Systems-Claim-Logo
Zoeken
Groen grasveld

Tijd voor omdenken?

De huidige tijd vraagt om het nemen van verantwoordelijkheid

02. januari 2023Elina Magdalena Weiß

Wanneer is digitaal ook duurzaam?

“Je bent niet alleen verantwoordelijk voor datgene wat je doet, maar ook voor datgene wat je laat”. Deze spreuk heb dient als inspiratie voor deze blogpost. Om digitalisering te gebruiken als stimulans voor duurzaamheid, draait het om meer dan de juiste inzet van innovatieve technologieën. Het is cruciaal vanaf het begin aan duurzaamheid mee te nemen in onze digitaliseringsinitiatieven – zo nemen we verantwoordelijkheid.

Kom nu in actie

Zakenmensen houden samen een plant vast

Eén ding is duidelijk: ondernemingen moeten dringend verder gaan met hun digitale transformatie en zich tegelijkertijd duurzamer op gaan stellen. Het gaat zowel om duurzaamheidsthema's als om de sociale aspecten en vragen die gaan over het management van de onderneming. Het zijn juist de ondernemingen die verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs. Zo moet de wereldeconomie haar emissies in 2030 met meer dan 42%, in 2040 met meer dan 72% en in 2050 met meer dan 91% reduceren.

Wie wil voldoen aan de verwachtingen van werknemers, klanten en investeerders, zet in op een integrale transformatie en gebruikt digitale innovaties voor meer duurzaamheid. Maar wie zijn nu eigenlijk die “onderneming” en “economie”? Wij allemaal – elke medewerker afzonderlijk, ongeacht de functie en het niveau binnen de organisatie.

Drie essentiële elementen voor duurzame digitale transformatie:

  1. Duurzaam gebruik maken van digitale technologieën
  2. Gebruik maken van de volledige kracht van data
  3. De rol van medewerkers versterken

Groene technologie

Digitalisering kan klimaat en milieu beschermen als we digitale oplossingen duurzaam vorm kunnen geven. Ondernemingen moeten vanaf het begin kiezen voor sustainability-by-design en de duurzaamheidsgedachte opnemen als intrinsiek bestanddeel van alle processen. Het begint bij het begin: bij de ontwikkelingsprocessen en de basisprincipes. Met digitale oplossingen kunnen we schadelijke emissies al tot een minimum beperken of zelfs in zijn geheel voorkomen. Tegelijkertijd kunnen met digitale technologieën maatregelen voor meer duurzaamheid worden gepland, aangestuurd en gecontroleerd. Zo kan digitalisering tot wel tien keer meer energie besparen dan het verbruikt. Hoe we duurzaamheid en transformatie naar de cloud met elkaar verbinden, is beschreven in dit blog. Het laat zien dat klimaatdoelen niet met de technologieën van gisteren kunnen worden bereikt.

Wat is nu het focuspunt?

Gartner rekent duurzame technologieën tot de top-tien strategische trends voor 2023. Ze verstaan daaronder oplossingen die de efficiëntie van materiaal en energie van IT-diensten verhogen. Met als doel het beter mogelijk maken om Environmental, Social And Governance (ESG)-criteria te behalen. Hiertoe behoren technologieën als AI, automatisering, data analytics en clouddiensten die helpen om natuurlijke hulpbronnen te besparen, de juiste behoefte te bepalen en potentiële risico's te bewaken. Zoals bijvoorbeeld het voorkomen van verspilling van grondstoffen, stilstand van productie of verstoringen in de toeleveringsketen. Hoogwaardige data vormt de basis voor het gebruik van deze technologieën, gecombineerd met een actief duurzaamheidsmanagement. Om die reden moeten veel ondernemingen de basis van hun data en analysevaardigheden verbeteren, door technologieën met elkaar te verbinden. Want vooral bij data geldt de regel: “Garbage in = Garbage out”. Meer focus op kwaliteit van data is daarom prioriteit.

De kracht van data

Data schept transparantie en inzicht, zodat we onze huidige processen kunnen analyseren en verbeteren. Hoe meer inzicht ondernemingen hebben in het functioneren van processen, systemen of diensten, hoe eenvoudiger het wordt om deze te optimaliseren en duurzaamheid te stimuleren. Bovendien vormen data de basis voor innovaties en nieuwe bedrijfsmodellen. Voorwaarde hiervoor is de beschikbaarheid van voldoende hoogwaardige data om bijvoorbeeld het algoritme van AI te kunnen trainen. AI heeft namelijk de potentie om duurzaamheid te verbeteren als het idee van duurzaamheid al wordt meegenomen bij het initiële ontwerp en bij de continue verdere ontwikkeling in acht wordt genomen. Zo kan AI een "groene AI" worden en op veel gebieden worden toegepast, zoals bijvoorbeeld stedelijke planning. Zo werd de Spaanse stad Gijón een smart city.

Afvalsorteerrobots

Man zit aan een bureau en kijkt op een tablet

Innovatieve technologieën worden in toenemende mate gebruikt voor intelligente stedelijke planning en het management ervan. Bijvoorbeeld bij afvalscheiding: Met camera's en sensoren kunnen intelligente afvalsorteerrobots materialen met een nauwkeurigheid van 98% op de juiste manier scheiden en zo bijdragen aan een betere recycling. Hetzelfde geldt bij de uitbreiding van het ons glasvezelnetwerk. Met het AI-gebaseerde proces in de Open Telekom Cloud kunnen uitbreidingskosten veel nauwkeuriger worden berekend – en het is significant sneller en schaalbaarder dan daarvoor. Door de geautomatiseerde planning kan het tijdsbestek van de planning tot 75 procent worden gereduceerd. Hoe kunnen al deze maatregelen worden gevisualiseerd, gemeten en bewaakt? Met het SDG-dashboard "Syrah Sustainability” van T-Systems kunnen alle openbare en private organisaties hun duurzaamheidsindicatoren in de gaten houden. De geaggregeerde informatie vormt een goede basis voor beslissingen.

Hoe kunnen duurzaamheidsindicatoren worden gestuurd en gemeten?

Syrah Sustainability, een configureerbaar sustainable development goals dashboard, maakt het voor alle openbare en private organisaties mogelijk om duurzaamheidsindicatoren te definiëren, te visualiseren, te meten en te bewaken.

Mensen maken ondernemingen

Innovatieve technologieën zijn pas effectief als ze op de juiste manier worden gebruikt – en hierbij spelen de werknemers een belangrijke rol. Bij een duurzame transformatie krijgt de Chief Information Officer, CIO, samen met zijn team een “dubbelrol”. Zij zorgen voor groene IT door te kiezen voor duurzame digitale oplossingen. Zo dragen ze er in belangrijke mate aan bij dat de hele onderneming milieu- en klimaatbewuster werkt. Bovendien maakt het IT-team datagedreven benaderingen bij de digitalisering van producten, diensten en processen mogelijk: van transparantie en aansturing tot het veranderen van bedrijfsprocessen. Zo kan efficiëntie van bronnen en energie worden verbeterd en kan de Co2-uitstoot worden gereduceerd. Daarnaast gaat het om ideeën en initiatieven vanuit de eigen organisatie. Werknemers zijn de sleutel tot meer duurzaamheid.

Zijn we slim genoeg...

...om duurzaam te zijn? Slimme technologieën alleen zijn niet voldoende. Het is duidelijk dat zonder wereldwijde standaarden, richtlijnen, transparantie en vergelijkbare data, het niet mogelijk is om status- en actiegebieden vast te stellen. De noodzaak om nu al verantwoordelijker te handelen en bronnen efficiënter en spaarzamer te gebruiken is al lang een gegeven. Digitalisering schept de basis voor een integrale transformatie en biedt de mogelijkheid om uitgebreid en diepgaand te focussen op duurzaamheid. Daar waar we voorheen verkwistend waren, zou een omslag in het denken en het uitgangspunt “minder is meer” nu een stuk eenvoudiger moeten zijn. Maar we moeten het hele systeem aanpakken en veranderen. De tijd is rijp om om te denken  – de toekomst hangt namelijk af van wat we vandaag doen.

Wat houdt je tegen om duurzaam te worden?

In 6 stappen een complete en lange termijn duurzaamheidsstrategie ontwikkelen.

Informatie over de auteur
Elina Magdalena Weiß

Elina Magdalena Weiß

Consultant, Detecon International GmbH

Alle artikelen en het profiel van de auteur

Dit is mogelijk ook interessant

Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.