T-Systems-Claim-Logo
Zoeken
Several robot arms in an otherwise empty factory.

Zijn jouw fabrieken klaar voor de consument van morgen?


07. september 2020Mark van Boxsel

Mijn kinderen zijn het stereotype van de consumenten van morgen. Als ze iets bestellen via internet dan verwachten ze een innovatief, gepersonaliseerd en kwalitatief goed product dat de volgende dag wordt geleverd. Die marktontwikkeling zie ik nu samenvallen met de volwassen geworden bouwblokken voor Smart Industry. Kunnen we nu dan eindelijk de visie van Smart Industry waarmaken?

Smart Factory

IM_osram_avg

In mijn visie gaat het concept van Smart Industry erom dat alle onderdelen van Product Lifecycle Management (PLM), Enterprise Resource Planning (ERP) en de supply chain gaan communiceren, samenwerken en autonome beslissingen nemen via kunstmatige intelligentie. Het feitelijke productieproces vindt volledig geautomatiseerd plaats in een Smart Factory. Zodra er via internet een bestelling binnenkomt, wordt op een machinelijn productietijd ingepland en worden de grondstoffen en geproduceerde goederen aan- en afgevoerd door Automated Guided Vehicles (AGVs).

Snelle ontwikkeling

Ik heb nu twintig jaar ervaring in de maakindustrie en heb nog nooit zo’n snelle technische ontwikkeling meegemaakt. Alle bouwblokken – zoals 5G, Internet of Things (IoT), smart sensors en Edge Computing – en de kennis en ervaring zijn nu voorhanden om een succesvolle Smart Factory te bouwen. Wat ik gezien heb in het Center Connected Industry (CCI) van de Universiteit van Aachen in Duitsland geeft mij het vertrouwen dat grote, maar ook kleine bedrijven samenwerken met studenten om de visie van Smart Industry nu eindelijk te realiseren. Daar zijn meer dan 50 use cases van Smart Industry in de praktijk gebracht en wordt volop getest met de eerder genoemde bouwblokken.

Overkoepelende visie en geïntegreerde aanpak

Ik zie dat bedrijven die beginnen met Smart Industry veelal zelf gaan experimenteren met deelprocessen, zonder dat er data-uitwisseling plaatsvindt met alle andere onderdelen binnen PLM, ERP en de supply chain. Dat is niet de goede insteek. Bij Smart Industry gaat het juist om het veranderen van de complete visie en manier van werken, van idee tot aan engineering, inkoop, manufacturing, sales en service. Dat vergt een diepgaand begrip van hoe de bedrijfsprocessen werken, wat de marktontwikkelingen zijn en hoe je nieuwe technologieën koppelt aan de digitale strategie en use cases van jouw bedrijf.

Weet waar de limieten liggen

Virtual representation of interconnected clouds in front of a city, view from the air.

Voor het realiseren van een Smart Factory is geen volledig nieuwe locatie nodig. Je kunt prima doorontwikkelen op een bestaande fabriek. Daar is expertise voor nodig om te begrijpen hoe je nieuwe technieken kunt integreren in de bestaande omgeving en processen, hoe je machines kunt retrofitten en hoe je alles gaat verbinden en integreren in PLM, ERP en de supply chain. Je moet heel goed weten waar de limieten van de technische systemen liggen. Stel dat je kwaliteit wil gaan monitoren in een machinelijn. Dat betekent veel voor de architectuur, dataververwerking en de software. Hoe integreer je dan IT en OT? En ga je dat dan via near-edge computing, far-edge computing, in de cloud of in een combinatie doen?

Toekomstgericht systeem

Als ik zie wat er nu al mogelijk is, dan wordt het haast onmogelijk te bedenken wat er in de toekomst allemaal kan. Daarom moet de insteek altijd zijn om een toekomstgericht systeem te realiseren. Je kunt best beginnen met een deelproces, maar voorkom dat het een geïsoleerd of gesloten systeem wordt waarmee je jezelf voor de toekomst beperkt. Uiteindelijk gaat alles met alles communiceren. Dus creëer een open platform, wel veilig natuurlijk, waar je verder op kunt bouwen door toekomstige technieken en datastromen te integreren. Zo wordt je alleen maar Smarter!

Wil je meer weten over Smart Industry en Smart Factory? Download de gratis whitepaper ‘Factory of the Future’ of neem op 13 oktober deel aan een speciale online experience in ons virtuele innovatiecentrum.

Informatie over de auteur
IM-Boxsel_van-Mark

Mark van Boxsel

Senior Digital Consultant

Alle artikelen en het profiel van de auteur
Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.