T-Systems-Claim-Logo
Zoeken
Olieraffinaderij en petrochemische installatie bij zonsopgang

Multicloud strategie voor een chemieconcern

Agile project aanpak voor nieuw multicloudplatform

Als basis voor digitaliseringsprojecten heeft T-Systems samen met het IT team een multi-& hybride cloudstrategie opgesteld. Het doel is om uiteindelijk cloud-native te worden. Zo zijn bijvoorbeeld al agile methodes als DevOps opgestart. In het kader van de multi-vendorstrategie voor cloud kunnen vertegenwoordigers van businesseenheden met eigen accounts voor hun ontwikkelingsprojecten gebruik maken van een breed scala aan verschillende cloudaanbieders. De centrale IT schept daarvoor de randvoorwaarden op het gebied van governance. Een centrale tool daarvoor is een interne bestel- en beheerportal voor alle eenheden.

Voordeel: gebruik van AWS-resources vereenvoudigd

Door slimme automatisering en de naadloze integratie met het bestelportal van het chemieconcern krijgen de gebruikers een uitstekende user experience en vereenvoudigen het gebruik van AWS-resources in het bedrijf. Dat is relevant omdat AWS door de multivendorstrategie van de klant in een intensieve concurrentiestrijd met andere cloudproviders is verwikkeld. De klant heeft – via het centrale bestel- en beheerportal – een optimale basis voor zijn multicloudstrategie en kan via centrale veiligheidsregels en governanceprincipes zijn cloudstrategie blijven volgen. 

Daarmee bepaalt dit chemieconcern de koers voor een digitaliseringsstrategie van zijn IT-landschap die onafhankelijk is van de cloudaanbieder. Het gebruik van agile methodes (scrum met korte sprintcycli) maakt het mogelijk om het project snel om te zetten, volgens de randvoorwaarden van het concern. Eventuele roadblocks kunnen zo vroegtijdig worden geïdentificeerd en uit de weg worden geruimd.

Het agile, gezamenlijke werken verschafte ons niet alleen snelle vooruitgang gedurende het project, maar gaf ons bovendien in elke projectfase een transparantie die we tot dan toe nog nooit zo hadden meegemaakt.

Projectleider van de klant

De uitdaging: modernisering van de AWS landing zone

Het centrale bestelportal voor cloudservices van het chemieconcern grijpt via API’s (Application Programming Interfaces) terug op de beheertools van de diverse public cloudaanbieders, zoals AWS. In het geval van AWS heeft de centrale IT organisatie een landing zone ingericht waarop de accounts van de onderneming worden beheerd. Het centrale bestelportal maakt door middel van API’s gebruik van AWS voor het aanmaken van accounts. 

De landing zone en de gebruikte services werden al langere tijd geleden ingericht. In 2020 werd duidelijk dat deze niet voldeed aan de eisen die het chemieconcern stelt aan de user experience. Veel werkzaamheden moesten handmatig worden verricht. De integratie met het interne bestelportal was meer rudimentair. De landing zone was niet state of the art. Terwijl de AWS-technologie zich verder heeft ontwikkeld, kon het potentieel niet volledig worden benut. Kortom: een slechte basis voor simpele inzet van AWS-resources en een goede interne cloud governance. Het chemieconcern had een partner nodig met kennis van AWS en het vermogen om nieuwe AWS-services te integreren met bestaande services.

We kijken uit naar jouw project!

We voorzien je graag van de juiste experts en staan voor je klaar om al jouw vragen over het opstellen, implementeren en onderhouden van jouw digitaliseringsplan te beantwoorden. Neem contact met ons op!

De oplossing: AWS-provisioning gestandaardiseerd en vereenvoudigd gebruik van AWS

Tussen oktober 2020 en maart 2021 ondersteunde T-Systems de centrale IT van het chemieconcern bij de actualisatie van de AWS landing zone. Voor de ontwikkeling werd gebruik gemaakt van scrum als agile procesmodel. “De agile samenwerking zorgde niet alleen voor snelle vooruitgang tijdens het project, maar het gaf ons ook in alle fases van het project transparantie die we tot dan toe nog nooit zo hadden meegemaakt,” vat een vertegenwoordiger van het chemiconcern samen. De toolondersteuning voor het DevOps-project kwam van AWS. 

De agile werkwijze kwam niet uit de lucht vallen: noodzakelijke interfaces voor de services van AWS werden door AWS pas tijdens het project helemaal uit ontwikkeld en beschikbaar gesteld. AWS Cloud Trail, AWS Config, GuardDuty en Security Hub moesten dus “on the fly” worden geïntegreerd. Voor de broodnodige afstemming en de betreffende statuschecks aan de kant van AWS stond T-Systems permanent in contact met de Partner Solutions Architect (PSA) van AWS. 

In het kader van de relaunch van de landing zone realiseerden de projectpartners ook een verbinding met de aanwezige Azure Active Directory (AD). Dit betekent: als een medewerker via het bestelportal AWS resources bestelt, dan wordt hij direct via de AD geïdentificeerd. De resources worden direct aan de juiste kostenplaats toegekend. 

Alle informatie op een rijtje

Nieuwsbrief: nieuwe impulsen voor chemie en farmacie

Actuele digitaliseringstrends, use cases, innovaties en evenementen voor de chemische en farmaceutische branche.

Relevante oplossingen

Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.