T-Systems-Claim-Logo
Zoeken
Pictogrammen van een wolk en verschillende apparaten.

Van legacy naar de cloud

T-Systems begeleidt logistieke bedrijven bij een soepele migratie naar de cloud

Logistiek bedrijf kiest voor public cloud first-strategy

De steeds maar toenemende handel via internet, bijvoorbeeld voor snelle levering van bederfelijke goederen, vraagt om nieuwe logistieke concepten. Met name de kostenefficiënte afhandeling van de “last mile” vormt een uitdaging. Ook wordt de inzet van geavanceerde IoT-oplossingen om een transparante, geoptimaliseerde logistiek te realiseren onvoldoende benut. Met een gestructureerde cloudmigratie naar Azure begeleidde T-Systems een logistiek bedrijf bij de migratie en transformatie van hun legacy naar de public cloud.

De voordelen voor de klant

  • Vereenvoudiging van administratieve taken
  • Betere waarborging van Cloud Governance
  • Hoge beschikbaarheid door redundante netwerkverbinding
  • Betere security
  • Betere kostenbeheersing
  • Persoonlijk contact, snelle probleemoplossing
  • Toegang tot gecertificeerde Azure-expertise (meer dan 200 gecertificeerde Azure-experts)

T-Systems combineert als managed service provider gebruiksgemak en agility van de cloud met een uitgebreide governance en een hoog niveau van dienstverlening.

Jens Knepper, T-Systems

De uitdaging

Wolk die tussen racks in de serverruimte hangt.

Het logistieke bedrijf waar we voor werken had een “Public Cloud First” strategie opgesteld. Om de flexibiliteit van de public cloud te benutten, werd daarbij Microsoft Azure als platform gekozen. De reden: de ruime internationale beschikbaarheid van resources om de internationale bedrijfsactiviteiten optimaal te ondersteunen. Door dit zelf met Microsoft uit te voeren werd niet het gewenste resultaat bereikt: het zelf efficiënt beheren van cloudresources vergde beduidend meer inspanning dan oorspronkelijk werd verwacht. Het standaard "as is"-aanbod met betrekking tot IT-Governance voldeed niet aan de eisen van de klant. Er was bijvoorbeeld geen oplossing voor het licentiebeheer en de interne kostentoewijzing. Het bedrijf wilde tegelijkertijd ook bij het gebruik van public cloudresources het serviceniveau behouden dat in de loop der jaren door outsourcing tot stand was gekomen.

Wij kijken uit naar jouw project!

Wij stellen je graag de juiste experts en beantwoorden je vragen over de juiste Public Cloud-strategie. Neem contact met ons op!

De oplossing

Handen typen op het toetsenbord van een laptop

T-Systems heeft bij de ontwikkeling van de applicaties op Microsoft Azure voor het logistieke bedrijf extra diensten toegevoegd om zo een betere interne governance mogelijk te maken. De gebruikers van de klant profiteren hier van. Met behulp van self-service krijgen zij rechtstreeks toegang tot het Azure platform via de interne dienstencatalogus. T-Systems maakt gebruik van de monitoringfuncties die Azure biedt en vult deze aan met eigen oplossingen voor end-to-end beheer van public cloudresources. Daarmee wordt de interne doorbelasting van diensten eenvoudiger en ook het licentiebeheer voor de toepassingen die in de cloud worden gebruikt. Ook breidt T-Systems zijn catalogus van clouddiensten uit met Managed Cloud OS en containerdiensten, die essentieel zijn voor een efficiënt gebruik van cloudresources in een native omgeving. T-Systems ondersteunt zijn klanten naast de operationele diensten ook met zijn expertise op het gebied van cloudmigratie en transfomatie. 

Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.