T-Systems-Claim-Logo
Zoeken
Een stad met een brug die bedekt is met netwerken

Cofinity-X: Open marketplace voor Catena-X

Tien partners richten Cofinity-X op. De joint venture versnelt de implementatie van het data-ecosysteem Catena-X.

31. januari 2023

Versnelling van Catena-X-toepassingen in de waardeketen van de automobielindustrie

Met de oprichting van de joint venture Cofinity-X zorgen tien partners uit de automobielindustrie ervoor dat de implementatie van het data-ecosysteem Catena-X wordt versneld.

Highlights van deze samenwerking:

  • BASF, BMW Group, Henkel, Mercedes-Benz, SAP, Schaeffler, Siemens, T-Systems, Volkswagen en ZF hebben gezamenlijk de joint venture Cofinity-X opgericht om de werking en invoering van Catena-X toepassingen in de automotive waardeketen te versnellen.
  • Cofinity-X gaat een open marktplaats voor Catena-X toepassingen exploiteren, met een eerste focus op Europa. Daarbij worden producten en diensten geleverd om een efficiënte en veilige data-uitwisseling tussen deelnemers aan het data-ecosysteem Catena-X mogelijk te maken.
  • Met Cofinity-X zal aanzienlijke vooruitgang worden geboekt bij het in werking stellen en opbouwen van end-to-end dataketens voor de traceerbaarheid van materiaalstromen in de hele waardeketen.
  • De data-uitwisseling zal op basis van de grondbeginselen van Catena-X en Gaia-X verlopen. Bedrijven die betrokken zijn bij de uitwisseling van de data, moeten beschikken over volledige datasoevereiniteit in een open, betrouwbare, gemeenschappelijke en veilige omgeving.

Volgende stap in de uitvoering van het Catena-X initiatief

Een hand die een smartphone met het logo van Cofinity-X vasthoudt

Met de oprichting van Cofinity-X zetten de partners BASF, BMW Group, Henkel, Mercedes-Benz, SAP, Schaeffler, Siemens, T-Systems, Volkswagen en ZF de volgende stap in de implementatie van het Catena-X-initiatief in Europa. Cofinity-X streeft ernaar om een van de eerste werkmaatschappijen te worden die producten en diensten levert voor een veilige gegevensuitwisseling langs de hele waardeketen van de automobielindustrie in het kader van het data-ecosysteem Catena-X.

Deutsche Telekom/T-Systems is al vanaf het begin als technologiepartner bij Catena-X betrokken. Met de oprichting van de eerste Catena-X werkmaatschappij zijn we nu een grote stap dichter bij ons gemeenschappelijke doel aanbeland: een cloud-gebaseerd datanetwerk dat heel Europa beslaat. Voor een gedigitaliseerde Europese automobielindustrie. Een netwerk gebaseerd op gegevenssoevereiniteit, naleving van de AVG en de hoogste veiligheidsnormen.

Timotheus Höttges, voorzitter van de raad van bestuur van Deutsche Telekom AG

Klanten van Cofinity-X krijgen toegang tot toepassingen en diensten om te profiteren van oplossingen voor duurzaamheid, traceerbaarheid, circulaire economie of een slim beheer van gegevens van zakenpartners in de automotive waardeketen: 

Oplossingen voor decarbonisatie: CO2-oplossingen maken een nauwkeurige berekening en rapportage van de CO2-waarden in de hele waardeketen mogelijk. De klanten van Cofinity-X kunnen de transparantie over hun CO2-voetafdruk verhogen en er maatregelen uit afleiden om de vastgestelde duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken en te verbeteren.

Continue en betrouwbare traceerbaarheid: bedrijven worden beter in staat om onderdelen en componenten in de hele waardeketen te volgen, vanaf de grondstoffen tot aan de gerecyclede onderdelen. In geval van leveringsproblemen kunnen er met de traceerbaarheidstoepassingen cruciale inzichten worden verkregen en kan de veerkracht van de supply chain toenemen.

Circulaire economie voor een duurzame waardeketen: de recycling van materialen is een belangrijk onderwerp in de automobielindustrie. Informatie over de staat van onderdelen en componenten kan op transparante wijze aan leveranciers en klanten worden verstrekt, om ze op de juiste manier te kunnen hergebruiken. Door de invoering van de circulaire economie kunnen bedrijven het aandeel recyclebare materialen in hun producten verbeteren en de hoeveelheid afval verminderen.

Intelligent Datamanagement voor Business Partners (BPDM): er worden door de samenwerkende partners aanzienlijke investeringen gedaan om de gegevens van klanten en leveranciers up-to-date te houden. De BPDM-diensten van Cofinity-X schonen de gegevens van de zakenpartners op, verrijken ze en houden ze up-to-date. Klanten van Cofinity-X kunnen daarom profiteren van gesorteerde, geanalyseerde, opgeschoonde en verrijkte gegevens van zakenpartners.

Samenwerking tussen leveranciers en afnemers binnen de gehele automotive waardeketen 

“De toenemende behoefte aan traceerbaarheid van alle materialen in de gehele waardeketen is een van de sleutelfactoren van Cofinity-X. Wij zullen een belangrijk onderdeel zijn van een snel opschaalbaar ecosysteem waaraan alle bedrijven in de waardeketen van de automobielindustrie in gelijke mate kunnen deelnemen. Daarom zal ons productaanbod end-to-end dataketens op gang brengen en waarde genereren voor alle deelnemers.”
Alexander Schleicher, directeur Cofinity-X

Een productaanbod gericht op kleine en middelgrote ondernemingen 

Continue dataketens kunnen alleen tot stand komen als alle betrokken partijen bereid zijn om samen te werken. Het merendeel van de bedrijven in de automobielindustrie behoort tot het kleine en middelgrote segment. Het doel is om deze belangrijke spelers op eenvoudige en snelle wijze toegang te bieden tot het data-ecosysteem Catena-X. Cofinity-X zal een productportfolio opbouwen met vier belangrijke producten en diensten. De eerste producten en diensten zullen vanaf eind april 2023 beschikbaar zijn.

Open marketplace: de open marketplace moet zorgen voor een efficiënte bemiddeling van netwerkdeelnemers. De producten en diensten die Cofinity-X en andere partners daar aanbieden, zullen klanten in staat stellen deel te nemen aan het data-ecosysteem Catena-X. Alle aangeboden applicaties zullen voldoen aan de basisbeginselen van gegevensuitwisseling van Catena-X en Gaia-X.

Data exchange: de gegevensuitwisseling tussen de deelnemende bedrijven is gebaseerd op soevereine, veilige en gestandaardiseerde basisbeginselen zonder lock-in-effect op de zakelijke toepassingen. Alle partners behouden daarbij te allen tijde de volledige controle over hun eigen gegevens.

Federated- and shared services: federated services maken de gegevensuitwisseling van de op de marketplace aangeboden toepassingen mogelijk in een uitwisselbare open source aanpak.

Onboarding services: onboarding services gaan de implementatie van het data-ecosysteem Catena-X en de aansluiting van alle deelnemers in de automotive waardeketens ondersteunen.

“Cofinity-X is een pionier in de industrialisatie van Catena-X standaarden en softwareproducten om klanten toegang te bieden tot de Catena-X dataruimte. Ik kijk ernaar uit om te zien hoe de eerste echt open en interoperabele producten- en dienstenportfolio tot stand komt en waarde toevoegt voor alle leden.”
Oliver Ganser, CEO van Catena-X Automotive Network e.V.

Founding partners geven een sterk signaal af en zijn zeer betrokken

De investering in Cofinity-X onderstreept de betrokkenheid van de oprichters bij het bouwen van het ecosysteem Catena-X. Alle tien partners hebben een gelijk aandeel in de joint venture.

Over Cofinity-X

Cofinity-X GmbH, gevestigd in Keulen, werd in 2023 opgericht en is een joint venture van BASF, BMW Group, Henkel, Mercedes-Benz, SAP, Schaeffler, Siemens, T-Systems, Volkswagen en ZF. Cofinity-X heeft voor ogen om een open marktplaats te exploiteren voor het leveren van eigen en externe zakelijke toepassingen en diensten, met een aanvankelijke focus op Europa. Zo moet volgens de basisbeginselen van Gaia-X en Catena-X een veilige en gestandaardiseerde gegevensoverdracht langs de hele automotive waardeketen mogelijk worden. Inmiddels zijn alle vereiste vergunningen verleend en zal Cofinity-X dienovereenkomstig met de activiteiten beginnen.

Aanvullende informatie:

Cofinity-X GmbH
p/a Im Mediapark 5
D-50670 Keulen
Website: www.cofinity-x.com
e-mailadres: info@cofinity-x.com 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cofinity-x

Dit vind jij misschien ook interessant

We kijken uit naar jouw project!

We voorzien je graag van de juiste experts en staan voor je klaar om al jouw vragen over het opstellen, implementeren en onderhouden van jouw digitaliseringsplan te beantwoorden. Neem contact met ons op!

Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.