T-Systems-Claim-Logo
Zoeken
Laptopscherm met veiligheidssymbool

Data-compliancy in de AWS-cloud

Met onze Managed Services voor gegevensbescherming zorgen wij ervoor dat bedrijven wereldwijd en op regionaal niveau voldoen aan wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en vertrouwelijkheid

Behoud van controle in de cloud

Cloud services kunnen verschillende risico 's met zich meebrengen, waaronder een gebrek aan controle over persoonsgegevens en onvoldoende informatie over de manier waarop gegevens worden gebruikt en verwerkt. Omdat de gegevens zich snel binnen de cloud kunnen verplaatsen en het nauwelijks transparant is waar ze worden opgeslagen, ontstaan er nieuwe uitdagingen voor bedrijven. De AVG en het Schrems II-arrest draaien om het behouden van controle over gegevens. T-Systems biedt de services om deze controle te regelen.

Hoe kan aan de wetgeving worden voldaan?

Tablet met een hologram van het veiligheidssymbool

Onze diensten voor gegevensbescherming geven bedrijven de grootst mogelijke controle en transparantie in hun gevoelige data en diensten in de cloud. Ook over de verwerking van persoonsgegevens. De locatie van data wordt volgens best practices gecontroleerd, wat betekent dat de gegevens binnen de EU moeten worden verwerkt en opgeslagen. Het verplaatsen van gegevens naar bestemmingen buiten de EU is strikt verboden. Alleen medewerkers in de EU mogen de services verzorgen. Bovendien moeten IT-beveiligingsmaatregelen en encryptieprocedures worden gebruikt om het onmogelijk te maken dat onbevoegden toegang krijgen tot de data.

Onze maatregelen om te kunnen voldoen aan AGV wetgeving:

IDC Technology Spotlight

Hoe is cloud-compliance haalbaar met betrekking tot vereisten voor gegevensbescherming? Het IDC-rapport gaat uitgebreid in op hoe gegevensbescherming als Managed Service op AWS van T-Systems hier een strategische keuze zou kunnen zijn.

Gegevensbescherming als Managed Service

De implementatie van wettelijke vereisten gaat gepaard met aanzienlijke technische en organisatorische maatregelen die tot vertragingen van projecten kunnen leiden. Met gegevensbescherming als Managed Service voor AWS kunnen deze vertragingen tot een minimum worden beperkt of zelfs worden voorkomen.

De AWS Landing Zones van T-Systems worden gevalideerd door een aanvullende en strenge Privacy en Security Assessment zoals vereist door de actuele wetgeving. Gegevensresidentiecontroles worden gedefinieerd en geïmplementeerd, en via de AWS Landing Zone worden identiteitsbeheer en encryptie geïmplementeerd. De ondersteuning wordt door verzorgd door hooggekwalificeerd operationeel en deskundig technisch personeel, uitsluitend gevestigd in Europa.

Gegevensbeveiliging in de cloud verbeteren

Als AWS Premier Partner helpt T-Systems bedrijven om de juiste balans te vinden tussen transparantie en controle van hun gegevens in de cloud, in overeenstemming met de AVG andere compliance voorschriften. Leer meer over onze AWS Managed Data Protection in onze video.

Extern key management

Met extern key management (EKM) biedt T-Systems een speciale uitbreiding voor AWS Managed Data Protection. Met EKM kunnen bedrijven het niveau van vertrouwelijkheid van gegevens (data confidentiality) opnieuw vergroten. Het EKM-systeem slaat de cryptografische sleutels op en gebruikt deze buiten het AWS-platform op hardwarebeveiligingsmodules (HSM) in een datacenter van T-Systems. Hierdoor heeft AWS geen toegang tot de master keys van de klant.

E-book: Betere beveiliging en compliance met AWS

Hoe kun je AWS ook voor gevoelige gegevens gebruiken? Ons e-book laat een mogelijkheid zien met focus op gegevensbescherming als managed service.

Vier pijlers van gegevensbescherming als Managed Service

AWS-partnernetwerk – Premier Consulting Partner

Als AWS Premier Partner met hoofdkantoor in Duitsland en bedrijfsactiviteiten in de hele EU is T-Systems onderworpen aan de regionale voorschriften en neemt deze in acht. Onze vier pijlers voor gegevensbescherming:

  1. Trusted Cloud Landing Zones op een goed gestructureerd framework met preventieve en detecterende beveiligingsmaatregelen
  2. Gegevensresidentie (gecertificeerd) in de EER (Europese Economische Ruimte).
  3. Vertrouwelijkheid van gegevens
  4. Uitsluitend Europese klantenondersteuning van een MSP die partnerondersteuning biedt aan bedrijven


Met AWS Managed Data Protection helpen wij u om een cloudmigratie veilig te laten verlopen en garanderen wij de gegevensbescherming in een voortdurend evoluerend regelgevingslandschap.

Meer informatie over deze dienst

Laat ons werken aan jouw dataconformiteit

Houd jouw uitdagingen op het gebied van gegevensbescherming onder controle door samen te werken met T-Systems. AWS Managed Data Protection voorkomt problemen met betrekking tot persoonsgegevens, AVG of compliance. Onze experts begeleiden je graag.

Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.