T-Systems-Claim-Logo
Zoeken
Een man kijkt van achter een raam naar de ruimte voor hem

Het einde van de klassieke supply chain

T-Systems begeleidt klanten naar Supply Chain 4.0

Digitalisering verhoogt de efficiëntie

Het is bekend dat veel bedrijven terughoudend zijn om hun supply chain management aan te pakken. Ze kijken op tegen veranderingen in productieprocessen of omdat de technische migratie als te complex wordt beschouwd. T-Systems helpt haar klanten met specifieke expertise en diensten voor de modernisering van gehele supply chain. Uitstel van de transformatie of je niet verdiepen in innovatieve toepassingen van nieuwe technologieën leidt tot achterstand.

Van value chain naar value network

De zakenman met een tablet in de hand buigt zich over een machine en controleert deze

Industrie 4.0 en Internet of Things (IoT) hebben een enorme impact op bedrijven qua organisatie, samenwerking en productie. IT als aanjager en integraal onderdeel van nieuwe diensten verandert de traditionele toeleveringsprocessen. Hier is slim supply chain management vereist. Als de processen in productie en logistiek overal worden gedigitaliseerd, wordt de value chain snel een value network. Zelfsturende productieomgevingen, geautomatiseerde logistieke processen, directe communicatie en klantinteractie zijn de processen die in gang worden gezet bij Supply Chain 4.0.

Meer dan snelle gegevensuitwisseling

Auto werknemers tijdens productie

Geen enkele supply chain is hetzelfde. Om slimmer te kunnen samenwerken moeten de verschillende bedrijven kunnen vertrouwen op de IT-platformen. En dit gaat verder dan het uitwisselen van gegevens en informatie. Bijvoorbeeld in de auto-industrie: fabrikanten en toeleveranciers willen hun processen gezamenlijk optimaliseren, voor meer transparantie en realtime aansturen van productie. Met als doel coördinatie van de wereldwijd gedistribueerde productielocaties. T-Systems heeft veel van dit soort projecten begeleid met zijn specialisten in supply chain management en weet wat belangrijk is voor jouw bedrijf: de productie flexibel en efficiënt afstemmen op de behoeften van de klant.

Template versnelt de implementatie en voorkomt fouten

Wat is het doel van elke supply chain manager? Soepele wereldwijde productie, betrouwbare toelevering van materiaal, vermindering van voorraden en tijdige uitlevering over de hele wereld. Als je de traditionele structuren in de supplychain wilt wijzigen, is het doel ook duidelijk: de nieuwe processen moeten snel worden ingevoerd en intelligent worden geïntegreerd – liefst zonder fouten, want dat kost geld. T-Systems heeft daarom een template voor een soepele implementatie ontwikkeld. Deze dekt 80 tot 90 procent van alle relevante processen en vermindert daarmee de bronnen van fouten bij de informatie-uitwisseling tussen bestaande leveringsnetwerken. T-Systems gebruikt bijvoorbeeld Detecon's Digital Navigator om te transformeren naar integrale SCM. Het ondersteunt managers en experts bij het ontwikkelen van een passende strategie voor het ontwerp van de supply chain. Bovendien maakt het integratieplatform Business Connect Services (BCS) van T-Systems de snelle uitwisseling van bedrijfsgegevens tussen bedrijven mogelijk – gestandaardiseerd, snel en veilig. Het geheel is volledig automatisch, in realtime en onafhankelijk van het berichtformaat. Het gebruik van het BCS-platform biedt enorme voordelen, omdat er niet op grote schaal geïnvesteerd hoeft te worden in eigen hardware of software. Het wordt geleverd als dienst.

Wij kijken uit naar jouw project!

Wil je weten hoe wij je kunnen helpen? Neem contact met ons op!

Integrale benadering van Supply Chain 4.0

Supply chain management moderniseert. Pas hier klantgerichte productontwikkeling en productietechnieken op aan.

1. klanten en producten in het middelpunt

Supply chain management moderniseert. Pas hier klantgerichte productontwikkeling en productietechnieken op aan.

2. Trends herkennen en sneller beslissen

Lot Size One is een trend die steeds vaker voorkomt. Bepaal of en hoe jouw organisatie hier in mee wil gaan en klaar voor is.

3. Integreren en standaardiseren

Om duurzaam en efficiënt in de productieketen te kunnen ingrijpen, moeten de bestaande structuren optimaal geïntegreerd zijn of worden aangepast.

Digitale sleutels voor leveranciers

Een hand typt een pincode op een smartphone

Een eenvoudige eerste stap in het optimaliseren van supply chain management kan het werken met digitale sleutels zijn. Leveranciers kunnen bijvoorbeeld hun smartphones gebruiken om een "sleutel" te krijgen die hen toegang geeft tot de benodigde ruimtes in het magazijn of bedrijf. Voordeel: Er is geen personeel nodig om in het magazijn aanwezig te zijn en toegang te verlenen. De levertijden worden verkort en leveranciers kunnen bijvoorbeeld ook ’s nachts hun goederen afleveren. Dit bespaart kosten en tijd. Om misbruik te voorkomen, wordt elke beweging in het magazijn elektronisch geregistreerd en transparant beschikbaar gesteld. Bijna elke normale deur kan worden uitgerust met dit digitale sleutelsysteem (MIA).

Hoe het in de praktijk werkt

Zeg het met bloemen: het nieuwe Supply Chain Management in een tuinbouwbedrijf. Lees meer in het tijdschrift BEST PRACTICE van T-Systems.

Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.