Enterprise Cloud
Onderwerp

Cloud oplossingen voor ondernemingen:

Stapsgewijs naar succes

Cloud Solutions: Only an experienced provider, with knowledge of the company's requirements, can perfom the transformation.
Wat moeten CIO's doen ter voorbereiding op een transformatie naar de cloud?
  • Invoering van standaarden, updaten van applicaties en processen
  • Naadloze integratie van cloud oplossingen
  • Cloud oplossingen virtualiseren de IT en zorgen daarmee voor meer flexibiliteit

Cloud - de toekomst van corporate IT

"Vandaag besteld – vandaag  geleverd” en 24/7 klantenservice - dat is wat de consument wil. En als dit niet naar tevredenheid van de klant verloopt,  wordt dat gedeeld op sociale media. Het bedrijfsleven ondergaat een radicale verandering en een fundamentele digitale transformatie. Zakelijke processen en verwachtingen veranderen snel als gevolg van deze ontwikkelingen. Business units  eisen steeds snellere levering en aanzienlijk flexibelere IT oplossingen om gelijke tred te kunnen houden met de ontwikkelingen in de markt. Bedrijven die in deze tijd willen groeien, hebben er daarom belang bij om hun bestaande IT te  transformeren  naar de cloud.
Cloud oplossingen,ingebed in de bedrijfs- en IT-strategie, worden in snel tempo de toekomst van IT. Neem bijvoorbeeld Software-as-a-Service. SaaS oplossingen zijn zeer schaalbare en snel te gebruiken cloud diensten. Er zijn al diverse SaaS oplossingen beschikbaar voor CRM, ERP, documentbeheer en duurzaamheid management toepassingen. Dit maakt niet alleen het transformatieproces naar een servicegeoriënteerde onderneming mogelijk, het betekent ook dat de tijden van langdurige selectie, ontwikkel en implementatieprojecten voorbij zijn.

Introductie van cloud oplossingen: stap voor stap

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw huidige, heterogene IT landschap niet zomaar opzij wordt geschoven. Het is de kunst om deze na grondige analyse stapsgewijs te transformeren naar de cloud.
De enige benadering die dan zinvol is, is een gefaseerd transformatieproces. De eerste stap is dat de CIO, eventueel met support van externe specialisten, kijkt naar de huidige IT in relatie tot de zakelijke doelstellingen van zijn bedrijf. Is het huidige CRM, ERP of financiële systeem nog wel geschikt? En is het flexibel genoeg om te voldoen aan de actuele behoeften van de business? Waar kan  de complexiteit worden verminderd en waar zijn mogelijkheden om bestaande systemen en processen te updaten en te innoveren?
De juiste oplossing
IaaS – Infrastructure-as-a-service
Infrastructure-as-a-service uit de cloud biedt bedrijven grotere flexibiliteit.

Lees meer

De volgende stap is het flexibiliseren en virtualiseren van IT. Diensten zoals Dynamic Services for Infrastructure kunnen hierbij helpen en vormen een goede basis voor cloud oplossingen en de invoering van cloud gebaseerde bedrijfsprocessen.
Cloud oplossingen moeten snel toegankelijk zijn en eenvoudig in gebruik.  Dit is een must voor bedrijven die adequaat in willen spelen op marktontwikkelingen en daarvoor snel nieuwe business modellen moeten  introduceren. Afdelingen met enige kennis van IT kunnen platformen zoals de service Cloud Integration Center gebruiken. Hiermee krijgt de afdeling eenvoudig  toegang tot een catalogus met  voorgeconfigureerde en geteste applicaties die voldoen aan het bedrijfsbeleid en de -richtlijnen. De business kan hier uit kiezen en profiteert  zo van snel beschikbare IT-resources en CIO’s hoeven zich geen zorgen te maken dat afdelingen cloud applicaties gaan gebruiken buiten het zicht van corporate IT.