T-Systems-Claim-Logo
Zoeken
magenta achtergrond

Whitepaper: Catena-X

De automobielindustrie op weg naar een soevereine, datagestuurde toekomst

De toekomst van de Duitse automobielindustrie

De Duitse automobielindustrie heeft de noodzaak voor een omvattende digitalisering voor het toekomstige concurrentievermogen erkend. Ontbrekende mogelijkheden voor een soeverein gebruik van data staan de digitalisering in de weg. Met de opbouw van een industriebreed ecosysteem wil Catena-X de voorwaarden voor efficiëntere processen creëren . Ondertussen verandert de toegevoegde waarde van de automobielindustrie blijvend.

Vind het antwoord op de volgende vragen

  • Waarom zijn industriebrede benaderingen voor digitalisering noodzakelijk?
  • Wat is de intentie van Catena-X?
  • Hoe wil Catena-X het ecosysteem veranderen?
  • Welke services moeten in het ecosysteem worden aangeboden?
  • Welke meerwaarde ontstaat er voor de deelnemers?

Preview

Preview referenties met de eerste 4 pagina’s van de whitepaper: Catena-X

Download jouw kopie van de whitepaper – kosteloos

Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.