T-Systems-Claim-Logo
Zoeken
Man met tablet voor een transportband met robotarm

De toekomst van productie is digitaal

Digitale oplossingen verbeteren de snelheid, efficiëntie en transparantie in productieprocessen. Juist nu is het tijd om deze stap te maken om zo concurrerend te blijven

De “Smart Factory” samen realiseren

Digitalisering biedt kansen voor productiebedrijven om sneller, efficiënter en flexibeler te produceren. Met digitale oplossingen en snelle netwerken op jouw fabrieksterreinen wordt data omgezet naar concrete business voordelen voor jouw bedrijf. T-Systems heeft de oplossingen, expertise en partners om de visie van Smart Factory/Industrie 4.0 te realiseren voor jouw bedrijf.

De uitdagingen

Een hand wijst naar een virtueel dashboard, op de achtergrond is een robotarm zichtbaar.
  • Hoe krijg ik meer inzicht en transparantie in de hele productieketen?
  • Hoe kan ik de toenemende complexiteit managen?
  • Hoe verhoog ik de effectiviteit & efficiency van mijn fabriek?
  • Hoe voorkom ik verstoringen in mijn productieproces?

Meer inzicht en transparantie in het hele productieproces

Een hand aan het typen op het toetsenbord van een laptop met op de achtergrond een werkplaats met meerdere robotarmen.

Door gegevens uit het waardecreatieproces aan elkaar te koppelen ontstaan nieuwe inzichten en kansen voor optimalisatie. Een voorwaarde hiervoor is de uitwisselbaarheid van gegevens van de eigen systemen en die van de machinefabrikanten. T-Systems ondersteunt bedrijven bij het waarborgen van de functionaliteit van de interfaces en het beheer van de complexiteit.

68%

van alle productiebedrijven wil transformeren naar een Smart Factory.¹

12%

Bedrijven zagen de totale productie groeien als gevolg van Smart Factory-maatregelen.²

¹ Capgemini Research Institute "Smart factories at Scale" | ² 2019 Deloitte and MAPI Smart Factory Study

Toenemende productiecomplexiteit managen

Een man met een laptop in zijn hand knielt naast een vliegtuigmotor.

Robots of AR/VR-toepassingen ondersteunen medewerkers als er op productielijnen verschillende of aanpaste producten geproduceerd moeten worden. T-Systems laat mens en machine soepel samenwerken.

Effectiviteit en kwaliteit van productie verhogen

Op de voorgrond is een dashboard te zien, op de achtergrond een robotarm.

Met digitale oplossingen zorgt T-Systems ervoor dat bedrijven de effectiviteit van hun machines kunnen optimaliseren. Bijvoorbeeld door intensiever machinegebruik met behoud van productkwaliteit of door “predictive” of “preventive” maintenance om de stilstand in de productie tot een minimum te beperken. Dat kunnen we door onze partnerships met bedrijven uit de wereldwijde machine industrie.

Innovatieve producten ontwikkelen op basis van veranderende marktvraag

Een hand met een smartwatch om de pols reikt naar een autoportier waarop virtuele patronen te zien zijn.

Digitalisering en snelle datanetwerken stellen fabrikanten in staat flexibeler te produceren op basis van individuele klantwensen. T-Systems helpt waarde te creëren voor klanten bij de ontwikkeling van innovatieve en gepersonaliseerde producten en diensten. Zo kunnen bedrijven zich laten gelden op de zeer competitieve markt.

Hoe wij de uitdagingen in de praktijk benaderen

Wij kijken uit naar jouw project!

Wil je weten hoe wij je kunnen helpen? Neem contact met ons op!

Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.