Series Background
Big Data

Acht tips: Big Data en waardecreatie

15-dec-2016

Big Data-initiatieven bestaan al in veel bedrijven, maar niet alle bedrijven zijn succesvol. Hoe komt dat?
Big data value creation: success through predictive analytics
Enorme volumes aan data is één ding, maar daaruit winst maken is een kunst. Dit is duidelijk de uitdaging als het gaat om het verwerken van Big Data - hoe ontdekken en gebruiken bedrijven de specifieke 'juweeltjes' in hun Big Data? Een onderzoek van PwC (PricewaterhouseCoopers) toonde bijvoorbeeld aan dat Big Data een onderdeel is van waardecreatie en slechts bij 19 procent van de logistieke bedrijven de basis vormt voor hun bedrijfsprocessen. Waarom lukt het veel bedrijven niet om waarde uit hun data te halen? Waar liggen de oorzaken? Wat adviseren de experts precies? Lees meer hierover in de volgende acht tips van experts.

1. Stel een Big Data-strategie op

Volgens het onderzoek van PwC hadden  veel bedrijven nog steeds geen Big Data-strategie, waren hun werknemers daar nog niet voor opgeleid en waren de  bedrijfsprocessen nog niet aangepast. Experts van PwC zijn ervan overtuigd dat de bedrijfsstrategie altijd het uitgangspunt is voor de vragen waarvoor Big Data-projecten juist een antwoord moeten vinden.

2. Richt een centraal-organisatorische eenheid op

Experts zien ook een mogelijke hindernis in het feit dat het vraagstuk meestal in handen blijft van de CEO of CIO, terwijl een centraal-organisatorische eenheid vaak ontbreekt in logistieke bedrijven. Een dergelijk centraal team is doorslaggevend in het bevorderen van data-analyse en de verankering in de gehele organisatie.

3. Maak nieuw denken mogelijk

Heroverweeg en optimaliseer processen en werkstromen op basis van technologieën en kennis van data-analyse, of deze nu binnen het bedrijf worden toegepast of door derden. Weergegevens zijn hier een voorbeeld van. Een bakker kan zijn productie aanpassen op basis van zulke gegevens. Een koeriersbedrijf kan de inzet van zijn wagenpark daarop plannen. In de praktijk blijkt echter dat veel betrokkenen nog steeds problemen ervaren met de praktische uitvoering.

4. Doorbreek oude patronen

Big Data is deel van de digitale transformatie en transformatie impliceert het doorbreken van oude gewoontes, aldus de experts. “Maar ze zijn moeilijk uit te roeien. Mensen hebben de neiging om vastgestelde routines en patronen te behouden. Daardoor wordt het leven weliswaar eenvoudiger maar het beperkt ook de aanpassing aan nieuwe werkelijkheden,”

5. Ontwikkel toepassingsscenario's

In een aselecte steekproef in het Duitse Rijn-Main-gebied, hebben specialisten in bedrijfsgegevensverwerking aan de SRH Hochschule Heidelberg een gedetailleerder beeld gekregen hoe Big Data werkelijk bij middelgrote bedrijven gebruikt wordt. Zij concluderen: “Veel bedrijven in de regio missen de creativiteit om specifieke toepassingsscenario's te ontwikkelen.” Volgens de wetenschappers betekent dit dat veel bedrijven duidelijk geen idee hebben van het nog niet aangeboorde potentieel.

6. Projecten in de juiste handen leggen

Softwareleverancier Informatica zegt in een wereldwijde studie dat slechts 27 procent van Big Data-initiatieven winstgevend zijn; 45 procent dekken alleen de kosten; en 12 procent van de ondervraagden zeggen dat ze zelfs geld toeleggen op Big Data-initiatieven. Dit onderzoek illustreert de volgende wisselwerking: een Big Data-project is meer dan twee keer zo winstgevend als een Chief Operating Officer (COO) of een Chief Data Officer (CDO) aan de leiding staat in plaats van de CIO.

7. Waarborg databescherming en databeveiliging

Ontoereikende waardecreatie ontstaat ook omdat de helft van alle bedrijven nog erg onzeker zijn als het gaat om beveiliging, aldus een onderzoek door een  BearingPoint, een bureau voor bedrijfsconsultancy. “Met 50 procent zijn databescherming en databeveiliging bovenal de uitdagingen die overwonnen moeten worden. Dit is in het algemeen een sectorbreed probleem, omdat bedrijven zich moeten houden aan zowel juridische als interne regels en aan contractuele bepalingen.”

8. Integreer Big Data-systemen beter

Terwijl veel bedrijven al de juiste middelen gebruiken, schiet het koppelen van deze Big Data-middelen aan traditionele IT duidelijk tekort. Dat was de conclusie van sofwareprovider Progress. Die zegt dat de toegepaste processen vooral handmatig zijn, dat uitvoerige gegevensuitwisseling vaak ontbreekt en dat een 360 graden blik - op de klant, bijvoorbeeld - bij veel bedrijven verre van gebruikelijk is.