An it architecture comprising , highly compatible elements is the basis for a high-availability systems landscape.
Onderwerp

Platformen

Een geharmoniseerde IT-architectuur minimaliseert downtime

Platforms

Een gesegmenteerd IT-landschap brengt betrouwbaarheid en beschikbaarheid in gevaar. Onze best practices zijn onder meer:

  • Regelmatige updates
  • Volledige schaalbaarheid van oplossingen om knelpunten te voorkomen
  • End-to-end platform monitoring
  • Redundant cloud-technologieën
  • Platform consolidatie en standaardisatie

Complexe IT-platformen zijn per definitie risicovol

De overgrote meerderheid van de bedrijven werken met meerdere IT-platformen. Als IT-omgevingen groeien, gecombineerd met “Multi Point Solutions” en technologieën zoals cloud computing, wordt de totale IT-architectuur steeds complexer en moeilijk beheersbaar. Dit doet afbreuk aan de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de infrastructuur. Consequentie: outages zijn niet alleen het gevolg van menselijke fouten of slechte processen – je kunt ze vaak toeschrijven aan de fundamentele technologische kwetsbaarheid van de onderliggende ICT-platformen.
Verouderde hard- en software hebben niet alleen kans op storingen, ze zijn ook een gemakkelijker doelwit voor hackers - en het aantal aanvallen blijft stijgen. Dergelijke aanvallen leiden vaak tot een verlies van gevoelige gegevens of een negatief effect op de omzet. Om deze reden is het essentieel dat de IT-architectuur wordt bijgewerkt en de nieuwste software releases en patches regelmatig worden geïnstalleerd.

Het vermijden van bottlenecks met schaalbare oplossingen

Misschien minder voor de hand liggend, maar even kritisch, is de kwestie van undersized platformen. Dit leidt tot bottlenecks op het gebied van capaciteit en middelen - die op hun beurt snel kunnen leiden tot achterblijvende prestaties of crashes. Zorgvuldige strategische planning van de IT-architectuur - waar nodig ondersteund door externe deskundigen - in combinatie met volledig schaalbare oplossingen, zorgen ervoor dat klantendatabases en financiële boekhoudsystemen goed kunnen blijven functioneren, zelfs als datavolumes en workloads stijgen. Een belangrijk onderdeel is end-to-end monitoring –het opsporen en oplossen van systeemfouten voordat ze leiden tot grote storingen en downtime, en daarmee de bedrijfsproductiviteit in gevaar brengen.

Redundantie voor betrouwbaarheid

Een belangrijke methode voor het voorkomen van downtime incidenten in de cloud is om redundante technologie te implementeren. Zo is het mogelijk om alle gevoelige data tweemaal op te slaan – in twee identiek ontworpen datacenters op verschillende fysieke twincore locaties. Op die manier heeft het bedrijf altijd toegang tot alle belangrijke bits en bytes, zelfs als een van de twee datacenters offline moet gaan. Redundantie brengt vaak extra kosten met zich mee, maar levert op de langere termijn rendement: er is veel minder kans op een IT-storing die enorm duur en enorm schadelijk kan zijn voor reputatie.
De juiste oplossing
Kwaliteit door T-Systems
T-Systems’ Zero Outage filosofie creëert een zero outage cultuur gefocust op het werkend houden van systemen, te allen tijde – en het leveren van de best mogelijke kwaliteit van ICT-diensten voor uw bedrijf.

Lees meer

Het creëren van een stabiele, veilige en veerkrachtige IT-architectuur betekent onvermijdelijk revisie van complexe legacy-omgevingen. Om op dagelijkse basis betrouwbare IT-diensten te leveren, zijn gestandaardiseerde platformen die hoge prestaties met hoge beschikbaarheid combineren een noodzaak.
Samengevat: uw IT-architectuur moet met zorg worden gepland en heeft een vooruitziende blik nodig en regelmatig geüpdatet worden in het kader van effectief change management. Dit vergt investeringen in tijd en geld - maar het is een belangrijke investering om te zorgen voor een IT-omgeving van duurzame kwaliteit en betrouwbaarheid.