T-Systems-Claim-Logo
Zoeken
Virtuele weergave van een klok.

Binnen 30 uur naar een nieuw datacenter

Publieke opdrachtgever heeft op zeer korte termijn resources nodig voor een dringende online aanvraagprocedure

Digitale oplossingen tegen de recessie

Overal ter wereld lijden economieën onder de gevolgen van de coronapandemie. Het Duitse Institut für Wirtschaftsforschung, dat economisch onderzoek verricht, berekende eind maart 2020 dat de kosten alleen al in Duitsland op lopen tot boven de 700 miljard euro. Door uitval van de productie en werktijdverkorting zal het bruto binnenlands product bij een shutdown die 2 maanden duurt met 7,2 tot 14 procent dalen. Door terugval van de economie zijn een miljoen arbeidsplaatsen in gevaar.

Maak snelle uitbetaling van subsidies mogelijk

Een vrouwenhand met rode nagel van een vinger houdt een spuit vast, die op een virtuele afbeelding van de wereld is gericht.

De publieke sector heeft op nationaal en regionaal niveau met hulpprogramma’s gereageerd op deze gevolgen. Deze betreffen: noodhulp, liquiditeithulp, garantstellingen en belastingverlichtingen. Veel kleine en middenstandsondernemingen zijn afhankelijk van een snelle uitbetaling van deze ondersteunende middelen. Daarom moeten er nieuwe, snelle wegen worden gecreëerd om de aanvraag en uitbetalingen te bespoedigen.

Op een rijtje: 

  • Pandemie zorgt voor enorme recessie in Duitsland
  • Subsidieprogramma’s moeten snel operationeel worden omgezet
  • Digitale oplossing voor aanvraag en uitbetaling
  • Snelle beschikbaarstelling van een schaalbaar en betrouwbaar cloudplatform

De uitdaging

Nadat de publieke sector opmerkelijk snel had gereageerd op de actuele crisis, was het van belang de stimuleringsprogramma’s eveneens snel te realiseren. De administratie wilde het mogelijk maken dat de bedrijven eenvoudig toegang tot de stimuleringsgelden zouden hebben. Deadline voor de beschikbaarstelling van de digitale oplossing was 30 maart. Belangrijk om te weten: om de middelen aan te kunnen vragen, moeten bedrijven documenten op het platform uploaden die wel tot 30 MB groot kunnen zijn. Een high-performance internetverbinding van de webservice is noodzakelijk.

Bij de afsluitende belastingstests door de ontwikkelaar, die plaatsvonden in het weekend voor de livegang, werd duidelijk dat het geplande lokale bedrijfsplatform niet was opgewassen tegen de te verwachten stormloop. Razendsnel moest een schaalbare oplossing worden gevonden voor betrouwbaar gebruik van de applicatie, waarmee de bestaande capaciteiten van het datacenter konden worden uitgebreid in het geval er extreme vraag zou ontstaan.

We kijken uit naar jouw project.

Wij zorgen ervoor dat je wordt bijgestaan door de juiste experts en beantwoorden al je vragen over planning, implementatie en onderhoud van je digitaliseringsprojecten. Neem contact met ons op.

De oplossing

Een serverruimte met een virtueel verbindingsnetwerk, aan het einde van de gang een blauw licht.

Het lag voor de hand dat slechts een public cloudplatform kon voldoen aan de eisen van schaalbaarheid en beschikbaarheid op korte termijn. De verantwoordelijke mensen van de zijde van de klant onderzochten samen met T-Systems als multicloudprovider de bestaande mogelijkheden. Veel cloudoplossingen die in aanmerking kwamen, vielen af vanwege onvoldoende prestaties of gebrek aan internetbandbreedte. Uiteindelijk viel de keuze op VMware Cloud on AWS. Met VMware kon T-Systems de passende technologiestack, die optimaal was toegesneden op de applicatie en het inhouseplatform, leveren. Bovendien kon de AWS-infrastructuur het opslaan van data in Frankfurt am Main en Duitsland garanderen. Daarmee realiseren we een betrouwbare en hoogbeschikbare internet breakout om er zeker van te zijn dat alle aanvragen – ook in geval van topdrukte – in behandeling kunnen worden genomen.

Binnen drie uur bouwde T-Systems een softwaregedefinieerd datacenter (SDDC) met drie hosts dat compleet is uitgerust met VMware stack met computer-, storage en netwerkresources. De SDDC grijpt terug op de bare metal server bij AWS, die exclusief voor de klant klaarstaat. T-Systems bedrijft het platform als managed service.

Weer vier uur later, op zaterdagavond had de klant de volledige adminrechten op het gecombineerde besturingsplatform, dat wil zeggen: er was ook een verbinding met de interne backendserver in het datacenter van de klant ingericht. De eerste server op de VMware cloud op AWS werd geactiveerd en de toegang tot de frontendsystemen via internet werd opgebouwd. Op zondagochtend was het gecombineerde platform in de lucht. Er werden nog enkele laatste aanpassingen aan de configuratie gedaan ter optimalisatie van het systeem.

De voordelen voor de klant

Binnen 30 uur van idee naar een volledig functionele en externe uitbreiding van het eigen datacenter: hier was cocreatie gevraagd. Met behulp van VMware Cloud on AWS van T-Systems kon de publieke opdrachtgever een vrijwel onoplosbaar probleem op korte termijn oplossen. Nadat het er in het weekend naar uit zag dat het dringend benodigde aanvraagproces van de noodhulp niet beschikbaar zou kunnen worden gesteld, kon deze op maandag toch nog aan de hulpbehoevenden worden aangeboden – en dat zonder het risico te lopen dat het aanvraagplatform zou bezwijken onder de last van alle aanvragen. Hoe belangrijk de schaalbaarheidsoplossing vanuit de cloud was, bewijzen de aanvraagcijfers: waar de belastingstests nog waren uitgegaan van 500 gelijktijdige gebruikers, wilden op maandag 7000 gebruikers tegelijkertijd gebruik maken van de service. In de tijd erna steeg het aantal gebruikers naar het het bereik van 5 cijfers – en dat aantal loopt nog op.

De klant was enthousiast over de externe resources van de VMware Cloud on AWS: deze hield een performancestijging van de webservice van 400 procent in. Bij meer behoefte kunnen de resources altijd worden opgeschaald. De klant hoeft alleen te betalen voor de resources die hij daadwerkelijk gebruikt. Als de subsidieprogramma’s stoppen, dan kan de hele installatie worden teruggegeven. Bovendien is met T-Systems aan je zijde de complete technische- en privacybescherming van de webservice gegarandeerd. Hiervan profiteren niet in de laatste plaats de bedrijven, die deze noodhulp uit de publieke sector nodig hebben. Dankzij het IT-landschap komen zij nu snel aan de dringend noodzakelijke financiële middelen.

De positieve ervaringen met de cloud zullen ook op de lange termijn gevolgen hebben bij de klant. Deze heeft nu ervaringen uit eerste hand opgedaan en die zijn nog belangrijker dan theoretische discussies over de cloud. De performance en het prestatievermogen van de public cloud zijn meer dan overtuigend: op dit moment bediscussiëren de verantwoordelijken meer mogelijkheden om de cloud te gebruiken en de sterktes ervan tot hun recht te laten komen.

De voordelen:

  • Beschikbaarstelling op extreem korte termijn van infrastructuur resources door software gedefinieerd datacenter (SDDC)
  • Verzekerde productiestart
  • Breed palet aan mogelijke oplossingen
  • Hoog veiligheidsniveau
  • Inclusief netwerkcapaciteit
  • Nieuwe toekomstmogelijkheden voor de IT-strategie

IT moderniseren en digitalisering in praktijk brengen

T-Systems helpt organisaties met hun digitale- en cloudtransformatie. Met branche specifieke adviesdiensten, realisatie van digitale oplossingen, hoogwaardige clouddiensten en geïntegreerde security oplossingen – helpen we klanten van concept tot implementatie. Bij ons profiteer je van diepgaande branchekennis en een perfect geïntegreerde ICT-dienstverlening. Let’s power higher performance!

Profiteer van onze strategische aanpak
Strategy Icon 2022

Meer over dit onderwerp

Do you visit t-systems.com outside of Netherlands? Visit the local website for more information and offers for your country.